Jyty Laukaa ry on aktiivisesti toimiva Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto ry:n jäsenyhdistys.

Yhdistys on perustettu 14.11.1966 ja silloinen nimi oli Laukaan Kunnallisvirkamiesyhdistys ry. 

Jäsenet ovat pääsääntöisesti kunnan palveluksessa olevia, mutta myös yksityisten palvelutuottajien palveluksessa olevia on sääntömuutosten mahdollistamana liittynyt meihin.

Yhdistystapahtumista pyrimme tiedottamaan näiden kotisivujen lisäksi eri yksiköissä olevilla "Jyty tiedottaa" ilmoituksilla, sähköpostilla tai paikallislehden seurapalstalla. Meidät löytää myös Facebookista -> Jyty Laukaa ry.

Varsinaisten kokousten lisäksi yhdistyksemme jäsenet osallistuvat aktiivisesti Jytyn valtakunnallisiin ja alueellisiin tapahtumiin ja koulutuksiin. Tapahtumiin osallistujia tuetaan hallituksen kulloinkin päättämällä summalla.

Ilmoittautumiset koulutusvastaavalle